Bakı şəhərinin Baş planı


Bakı şəhərinin Baş planı. 1986-cı il

Müəlliflər: Abbas Ələsgərov, Teodor Şarinski, Rasim Əliyev, Feyzulla Quliyev

Azərbaycanca