SSRİ Tikinti bankı


SSRİ Tikinti bankı. 1981-ci il

Müəlliflər: Boris Ginzburq, Abram Surkin, Şahbaz Tağıyev

Azərbaycanca