Azərbaycan Respublikası Prokurorluğunun xidməti binası


Azərbaycan Respublikası Prokurorluğunun xidməti binası .1977-ci il

Müəlliflər: Abram Surkin, Hacı Sadıqov

Azərbaycanca