S.RÜSTƏM, H.ƏLƏSGƏROV, XAN ŞUŞİNSKİ VƏ Q.QULİYEV KÜÇƏLƏRİNİN ƏHATƏ ETDİYİ ƏRAZİDƏ YÜKSƏKMƏRTƏBƏLİ YAŞAYIŞ BİNALARI


BAKI ŞƏHƏRİ, NƏSİMİ RAYONU, S.RÜSTƏM, H.ƏLƏSGƏROV, XAN ŞUŞİNSKİ VƏ Q.QULİYEV KÜÇƏLƏRİNİN ƏHATƏ ETDİYİ ƏRAZİDƏ YÜKSƏKMƏRTƏBƏLİ YAŞAYIŞ BİNALARI. 2018-ci ildə tikintisinə başlanılmişdır.

Müəlliflər: Elçin Umudov Aynur Umudova, Nazim Poluxov, Orxan Cəfərli

Azərbaycanca