İstiqlaliyyət küçəsində “Respublika” Mehmanxanası


İstiqlaliyyət küçəsində “Respublika” Mehmanxanası. 2008-ci il

Müəlliflər: Fira Rüstəmbəyova

Azərbaycanca