Bakı şəhərinin mərkəzi hissəsinin planlaşdırma eskizi


Bakı şəhərinin mərkəzi hissəsinin planlaşdırma eskizi. 1969-cu il
Azərbaycanca