“Nargiz” cafe


“Nargiz” cafe. 1960.

Müəlliflər: Abram Surkin

English