“Nərgiz” kafesi


“Nərgiz” kafesi. 1960-cı il

Müəlliflər: Abram Surkin

Azərbaycanca