“Gülüstan” mərasimlər sarayı


“Gülüstan” mərasimlər sarayı. 1980-cı il

Müəlliflər: Hafiz Əmirxanov, Nazim Hacıbəyov

Azərbaycanca