Bakı şəhərinin mərkəzi hissəsinin müfəssəl planlaşdırma layihəsi


Bakı şəhərinin mərkəzi hissəsinin müfəssəl planlaşdırma layihəsi. 2010-2011-ci illər

Müəlliflər: İlqar İsbatov, Akif Abdullayev, Şakir Eyvazov, Vahid Həsənov, Füruzə Aslanova, Larisa Həmzəyeva, Teymur Nağıyev

Azərbaycanca