Azərbaycan Dövlət Musiqili teatrı


Azərbaycan Dövlət Musiqili teatrı binasının fasadlarının yenidənqurulması. 2010-cu il

Müəlliflər: Şakir Eyvazov, Elçin Əsədov

Azərbaycanca