BAKI DÖVLƏT LAYİHƏ İNSTİTUTU
 

  • AZ-1001, Bakı şəhəri, İstiqlaliyyət küç.31
    Tel/fax: 492-84-85; 492-69-79
  • info@bdli.az

 
Azərbaycanca