Bakı şəhərinin mərkəzi hissəsində tikintinin, planlaşdırma strukturunun rekonstruksiyasının və yeniləşməsinin əsas prinsipləri

Azərbaycanca