Tarixi ənənələr məntiqi ardıcıllıqla, dövrümüzün reallıqları və çağırışları nəzərə alınmaqla davam etdirilir.

Azərbaycanca